טעויות נפוצות בהדבקת אבני שיבוץ

להדבקה מוצלחת יש לוודא שהקדח מתאים לזווית ולקוטר אבן השיבוץ ולהקפיד על כמות דבק מתאימה.

דבקים נוטים להתכווץ כאשר מתקשים – לשיעור התכווצות קטן מומלץ לבחור דבק מתאים, לדאוג לתנאי הדבקה אופטימאליים ולקדחים במידה נכונה. באי הקפדה על הנ"ל, המתח הנוצר עלול לפגוע בפויל שבגב הקריסטל ובכך לגרום להינתקות ונפילה של הקריסטל מהבית שלו.

 

מעט מדי דבקיותר מדי דבקזווית קדח חדה מדי

זווית קדח כהה מדי

 

אבן גדולה מדי

 

אבן קטנה מדי

 

קדח מעוגל

קדח בעל משטח לא שווה

 

הפוייל (מסומן בשחור) נתלש מהקריסטל עקב התכווצות גדולה של הדבק (מסומן בצהוב).