קידוח בתים לאבני הקריסטל והכנת המשטח טרם ההדבקה

הדבקה ושיבוץ איכותיים יושגו אך ורק בהנחה והמשטח עליו מדביקים ומשבצים הוכן כמו שצריך. קראו כאן הנחיות מדויקות להכנות הנדרשות טרם ההדבקה.

קדחים מקדימים עבור אבני השיבוץ

אבני השיבוץ הינן אבני קריסטל בעלות גב קוני מחודד. יש ליצור קדח בזווית מתאימה שיהווה בית לאבן שנרצה לשבץ. הסיבה הנפוצה ביותר להינתקות אבנים היא זווית לא מתאימה של קידוח.

הזווית האופטימלית לקידוח עבור אבן שיבוץ XILION Chaton היא °90-°93.

כמות הדבק האופטימלית היא כזו שמכסה את כל הפויל (רדיד המתכת בגב האבן- ראה שרטוט) עד ל"חגורת" האבן (המקום בו מסתיים הפויל ומתחיל הקריסטל).

הדבקה שכזו מגנה על הקריסטל מהשפעות מזיקות סביבתיות ומכימיקלים. על קוטר הקדח להיות זהה לזה של האבן בתוספת של 0.1 מ"מ. יש לקדוח בעזרת מקדח קוני מיוחד (ראה תמונה) לזווית של °90-°93.

עבור תכשיטים המיוצרים ביציקה מומלץ לקדוח חור נוסף בקצה הקדח שיהווה כמו "כיס" לדבק (ראה שרטוט) זאת בכדי לוודא שחוד האבן לא יפגע בתחתית השקע וכתוצאה מכך יישחק.

קדחים מקדימים לאבני הדבקה ללא הוטפיקס

גם בהדבקת קריסטלים בעלי גב שטוח מומלץ לקדוח שקע שיותאם לקבל את האבן. הקדח מקל על ההדבקה ומבטיח לקריסטל הגנה מרבית בפני פגיעות ולחצים מכאניים.